Vi ønsker å være med på å bygge et bærekraftig samfunn for fremtidens borgere.

Vikos og bærekraft

I Vikos Prosjekt ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i utvikling av bærekraftige bygg og byggeprosesser. Vi skal utvikle og bygge byer som har de høyeste miljøstandarder.

Vi oppfatter at våre medarbeidere har bransjeledende kompetanse i utvikling og gjennomføring av store byggeprosjekter, og anser det som vår plikt å utnytte denne kompetansen til mer enn å levere bygg av høy kvalitet og god lønnsomhet til våre oppdragsgivere. Når det er sagt så ser vi ingen motsetning mellom ambisiøse bærekraftsmål og lønnsomhet. Snarere tvert i mot. Vi opplever at leietakere og eiendomskjøpere stadig setter høyere verdi på miljøkvaliteter. Vi tror at byggeprosjekter med de høyeste miljøstandarder, som også er økonomisk lønnsomme, er de som bidrar til mest utvikling.

Hvorfor det er viktig for oss

Det viktigste med vårt bærekraftsarbeid er å gjøre det vi kan for å begrense miljøskadene våre barn må leve med. Det å levere bygningsmasse med høy miljøstandard blir selvfølgelig et begrenset bidrag i den store sammenhengen. Viktigere blir nok våre bidrag til innovasjon i bransjen, som kan føre til at mange flere bygg i fremtiden får en høyere standard.

Hvordan vi jobber mot bærekraft

For å sikre at byggene vi utvikler har høye miljøstandarder er det viktig benytte miljøsertifisering, som BREEAM, der alle viktige miljøkriterier blir medtatt og vektet.

I tillegg er vi opptatt av å drive innovasjon innenfor området. Vår målsetting er at hvert prosjekt har noen definerte tiltak som oppleves som innovasjon, og kan føre til videreutvikling av bransjen.

Våre medarbeidere har spesielt mye kompetanse innenfor energiforsyning og effektutjevning, som lokale energisentraler, batteribanker, solceller og intelligent styring av energi i bygg. Vårt viktigste bidrag er nok likevel kombinasjonen av teknisk kompetanse, overordnet forståelse av byggeprosessen, og ikke minst de forretningsmessige aspektene av eiendomsutvikling. Denne kombinasjonen gir våre oppdragsgivere de beste forutsetninger for å få gjennomført effektive bærekraftige tiltak, som også er økonomisk lønnsomme.

Ønsker du mer informasjon?